Линеен фиксатор за арматура

Дюбели

Изделия за промишлеността и бита

Линеен фиксатор за арматура

Линнен фиксатор за арматура служи за поддържане на долната армировка в окачени плочи

15мм 100м
20мм 100м
Copyright © 2009 ПП Технорласт. All rights reserved.